Akupunkt Massage nach Penzel

De therapie

Met het oog op de basisregulatie worden alle meridianen die een energietekort vertonen van het begin tot het einde getoniseerd. We spreken hier over een spanningscompensatiemassage (SAM) ventraal of dorsaal. Het lichaam wordt door een eenzijdige prikkel in het Yin of Yang verzorgingsgebied gedwongen tot een energieverplaatsing. Daardoor spreekt men bij een behandeling het gehele organisme aan en dwingt het tot een (tegen)regulatie van zijn verstoorde energiehuishouding. Het overschot aan energie aan één kant wordt afgebouwd, het energietekort aan de andere kant wordt aangevuld. Deze regulatie kan echter ook reacties veroorzaken, die wij het eb-en-vloed effect noemen. Met de akupunktmassage volgens Penzel wordt daardoor bij elke behandeling niet slechts een ziektesymptoom behandeld maar wordt het gehele organisme met zijn talloze storingen beïnvloed. Daarmee is het een energetisch alomvattende behandelingsmethode.In het verdere verloop van de behandeling worden de Yin en Yang meridianen met elkaar verbonden (energie laten stromen in plaats van verplaatsen) en volgens bepaalde regels van de energiester wordt de pijn geëlimineerd en energiestroomstoringen worden opgeheven. Bij pijnvrije patiënten worden aansluitend de gewrichtsblokkades, zoals bijvoorbeeld die van het iliosacraal-gewricht gemobiliseerd.

Ziekte is een energiestroomstoring

Energiestroomstoringen kunnen bijvoorbeeld door littekens ontstaan. Het opheffen van dergelijke storingen vormt één van de zwaartepunten bij de akupunkt-massage volgens Penzel.

A.J.M. van Heeswijk - APM - Sport - Fysiotherapeut | Telefoon: 06 34 02 81 17